Муну кыла албайм деп айткандан улам жаса. - Жашыруун

Муну кыла албайм деп айткандан улам жаса. - Жашыруун

таза

Муну кыла албайм деп айткандан улам жаса.
- Anonymous

Сен да жагышы мүмкүн