Эгер терс жагдайда оң маанайда кала алсаңыз, анда жеңишке жетесиз. - Жашыруун

Эгер терс жагдайда оң маанайда кала алсаңыз, анда жеңишке жетесиз. - Жашыруун

таза

Эгер терс жагдайда оң маанайда кала алсаңыз, анда жеңишке жетесиз.
- Anonymous

Сен да жагышы мүмкүн
Ден-соолук дайыма эле медицинадан келе бербейт. Көбүнчө, жан дүйнө тынчтыгынан, жан дүйнөсүндөгү тынчтыктан, жан дүйнөсүнүн тынчтыгынан келип чыгат. Ал күлүүдөн жана сүйүүдөн келип чыгат. - Жашыруун
Read More

Ден-соолук дайыма эле медицинадан келе бербейт. Көбүнчө, жан дүйнө тынчтыгынан, жан дүйнөсүндөгү тынчтыктан, жан дүйнөсүнүн тынчтыгынан келип чыгат. Ал күлүүдөн жана сүйүүдөн келип чыгат. - Жашыруун

Өзүңүздү «ден-соолугуңуз» деп айтуу менен, ал ден-соолугуңуз чың экениңизди гана билдирбейт. Бар ...