Ар бир күндү сиздин шедевриңизге айландырыңыз. - Джон Вуден

Күн сайын шедевриңиз болсун. - Джон Вуден

Күн сайын шедевриңиз болсун.
- ЖАКАН жазган Жакшы Кабар Wooden

Сен да жагышы мүмкүн
Эгер сиз ката кетирип жаткан жок болсоңуз, анда эч нерсе кылбайсыз. Жасаган адам ката кетирет деп оң көз караштамын. - Джон Вуден
Read More

Эгер сиз ката кетирип жаткан жок болсоңуз, анда эч нерсе кылбайсыз. Жасаган адам ката кетирет деп оң көз караштамын. - Джон Вуден

Эгер сиз ката кетирип жаткан жок болсоңуз, анда эч нерсе кылбайсыз. Жасаган адам ката кетирет деп оң көз караштамын. -…