Күн сайын шедевриңиз болсун. - Джон Вуден

Күн сайын шедевриңиз болсун. - Джон Вуден

таза

Күн сайын шедевриңиз болсун.
- Джон Вуден

Сен да жагышы мүмкүн