Эч нерсе мүмкүн эмес экенине ишен. - Белгисиз

Эч нерсе мүмкүн эмес экенине ишен. - Белгисиз

таза

Эч нерсе мүмкүн эмес экенине ишен.
- Белгисиз

Сен да жагышы мүмкүн