Мен жеңишке жетүүгө милдеттүү эмесмин, мен сөзсүз болууга милдеттүүмүн. Мен ийгиликке жетүүгө милдеттүү эмесмин, бирок мен берген жарыкка ылайык жашоого милдеттүүмүн. - Авраам Линкольн
Read More

Мен жеңишке жетүүгө милдеттүү эмесмин, мен сөзсүз болууга милдеттүүмүн. Мен ийгиликке жетүүгө милдеттүү эмесмин, бирок мен берген жарыкка ылайык жашоого милдеттүүмүн. - Авраам Линкольн

Жашоо бир нече ийгиликсиз окуялар менен коштолгон ийгилик окуяларынын жыйындысы. Дагы бир нерсени жоготуп койсоңуз болот ...