Мен жеңишке жетүүгө милдеттүү эмесмин, мен сөзсүз болууга милдеттүүмүн. Мен ийгиликке жетүүгө милдеттүү эмесмин, бирок мен берген жарыкка ылайык жашоого милдеттүүмүн. - Авраам Линкольн
Read More

Мен жеңишке милдеттүү эмесмин, чындыгында сөзсүз болом. Мен ийгиликке жетүүгө милдеттүү эмесмин, бирок өзүмдөгү жарыкка ылайык жашоого милдеттүүмүн. - Авраам Линкольн

Жашоо - бир нече ийгиликсиз окуялар аралашкан ийгилик окуяларынын таңгагы. Дагы жоготуп койсоңуз болот ...