Улуу жетишкендик, адатта, чоң курмандыктын натыйжасында жаралат жана эч качан өзүмчүлдүктүн натыйжасы болбойт. - Наполеон Хилл
Read More

Улуу жетишкендик, адатта, чоң курмандыктын натыйжасында жаралат жана эч качан өзүмчүлдүктүн натыйжасы болбойт. - Наполеон Хилл

Улуу жетишкендик, адатта, чоң курмандыктын натыйжасында жаралат жана эч качан өзүмчүлдүктүн натыйжасы болбойт. - Наполеон Хилл