Адамдар мотивация көпкө созулбайт деп айтышат. Ооба, жуунуу дагы болбойт - ошондуктан биз аны күн сайын сунуштайбыз. - Zig Ziglar
Read More

Адамдар мотивация көпкө созулбайт деп айтышат. Ошондой эле, жуунуу дагы болбойт - ошондуктан биз аны күн сайын сунуштайбыз. - Zig Ziglar

Адамдар мотивация көпкө созулбайт деп айтышат. Ошондой эле, жуунуу дагы болбойт - ошондуктан биз аны күн сайын сунуштайбыз.…