Колдонуу шарттары

1. ТҮЗҮҮ МАКУЛДАШУУСУ. Бул Колдонуу шарттары сиз менен Quotespedia ("биз", "биз", "биздин") ортосундагы милдеттүү келишим ("Макулдашуу") катары иштейт. Бул веб-сайтка ("Сайт") кирүү менен, сиз ушул Пайдалануу шарттары жана ушул тилдеги тилге байланыштуу келишимиңиз жөнүндө конструктивдүү билдирүүнү кабыл аласыз.

2. КУПТУУЛУК САЯСАТЫ. Биздин купуялуулук жана маалымат чогултуу тажрыйбасына байланыштуу ачык-айкын болоруна ишенебиз, ошондуктан биз жарыялаганбыз Privacy Policy билимиң үчүн

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК УКУКТАРЫ МЕНЕН АШУУ. Сайтка кирүүдө же аны колдонууда, сиз башкалардын интеллектуалдык менчик укуктарын урматтоого макулсуз. Сиздин Сайтты колдонуу ар дайым автордук укук, соода маркалары жана башка интеллектуалдык менчик мыйзамдары боюнча башкарылат жана сакталат. Сиз үчүнчү жактын автордук укуктарын, соода маркаларын же башка интеллектуалдык менчик же менчик укуктарын бузуп, кандайдыр бир маалыматты же мазмунун (биргелешип "Мазмун") жүктөөгө, жүктөөгө, көрсөтпөөгө, аткарбоого, өткөрбөөгө же башка жол менен жайылтпоого макулсуз. Сиз автордук укукка жана интеллектуалдык менчик объектилерин пайдаланууга байланыштуу мыйзамдарды сактоого макулсуз жана сиз берген же өткөрүп берген Мазмундан келип чыккан тиешелүү мыйзамдардын бузулушуна жана үчүнчү тараптын укуктарынын бузулушуна өзүңүз жооп бересиз. Ар кандай Мазмундун эч кандай мыйзамдарды же үчүнчү жактардын укуктарын бузбай тургандыгын далилдөө милдети сизге гана жүктөлөт.

4. КЕПИЛДИК ЖОК. БИЗ СИЗГЕ КАЙРЫМДУУ КЕПИЛДИК БОЛБОЙТ. СИЗ КОРКУНУЧУ ЖАНА БАРЛЫК ЗЫЯНДУУЛУГУҢУЗ ЖАНА САЙТТЫ ПАЙДАЛАНУУ ҮЧҮН ЖЕ КОЛДОНУУ ҮЧҮН ЖОК. Закон менен берилген максималдуу максимумга чейин, БИЗДИ БАРДЫК ЖАНА БАРДЫК КЕПИЛДИКТЕРДИ АЙТЫП, ӨЗҮНҮН ТОЛУГУ МЕНЕН БЕРИЛГЕНДИ, ЭСКЕРТҮҮ ЖАНА МААНИЛҮҮ БОЛБОЙТ, КЕЧЕ БЕРИЛГЕН КЕПИЛДИКТҮҮЛҮК, ӨНҮГҮҮНҮН ӨНҮГҮШҮНҮН ӨЗҮҢҮЗДҮН ӨЗҮҢҮЗДҮ ӨНҮКТҮРҮҮЧҮ КАРАЖАТ. СИЗДИН ТАЛАПТАРЫМЫЗДЫ ЖАНА САЙТТЫ ИШТЕП ЖОГОТУЛБАЙТЫН ЖАНА КАТА ЖОГОРУ БИЛБЕЙТИНЕ кепилдик бербейбиз.

5. ЖОГОРКУ ЖООПКЕРЧИЛИК. БИЗДИН СИЗГЕ ЖООПКЕРЧИЛИГибиз ШЕКТЕГЕН. МЫЙЗАМ ЧЫГАРЫЛГАН ЖОГОРКУ ЧЫГАРМАГА ЭЧ КАЧАН ЖОК, ЭЧ Кандай болбосун, зыян келтиргендиги үчүн Жоопкерчиликке ээ болбойбуз (кирет, бирок чектелбейт, өзгөчө, жекеме-жеке, же шарттуу зыяндар, жоготулган кирешелер, же жоголгон маалыматтар) ) САЙТТЫ СИЗДИ ПАЙДАЛАНУУ ЖАНА БАШКА МАТЕРИАЛДАР ЖАНА САЙТТА КӨРГӨНДӨЙ МААЛЫМАТ БЕРҮҮ ЖӨНҮНДӨ ЖОК. Бул чектөө келишимдин, кыйноонун же башка укуктук теориянын же иш-аракет формасынын бузулушунан келип чыккандыгына карабастан колдонулат.

6. ИШТЕГЕН САЙТТАР. Вебсайтты Сайттын ичинде шилтемелөө мүмкүн болгон бир катар өнөктөштөр жана филиалдар менен иштей алабыз. Бул өнөктөш жана аффилирленген сайттардын мазмунун жана иштешин көзөмөлдөбөгөндүктөн, биз мындай сайттар тарабынан берилген маалыматтын тактыгы, мазмуну же сапаты боюнча эч кандай убада же кепилдик бербейбиз, жана болжолдонбогон, каршы, ошол сайттарда жашай турган так эмес, адаштыруучу же мыйзамсыз мазмун. Ошол сыяктуу эле, мезгил-мезгили менен Сайтты колдонууга байланыштуу, сиз үчүнчү жактарга таандык болгон мазмун элементтерине (анын ичинде, бирок чектелбестен) кире аласыз. Сиз ушул үчүнчү тараптын мазмунунун тактыгы, валютасы, мазмуну же сапаты боюнча эч кандай кепилдик бербейбиз жана эч кандай жоопкерчиликти өз мойнубузга албайбыз, жана ачык-айкын башкача көрсөтүлбөсө, ушул Пайдалануу шарттары сиздин кандай болбосун пайдаланууну жөнгө салат. жана бардык үчүнчү тараптын мазмуну.

7. КОЛДОНУЛГАН КОЛДОНУУЛАР. Веб-сайтты колдонууга уруксат берген айрым чектөөлөрдү киргизебиз. Сизге Сайттын коопсуздук касиеттерин, анын ичинде чектөөсүз, бузууга же ага аракет кылууга тыюу салынат (а) сизге арналбаган маалыматтарга же маалыматтарга кирүү, же кирүүгө укугу жок серверге же каттоо эсебиңизге кирүү; (b) тийиштүү уруксаты жок сайттын же башка тутумдун же тармактын алсыздыгын текшерүүгө, скандоого же сыноого, коопсуздукту же тастыктоо чараларын бузууга аракет кылуу; (с) кандайдыр бир колдонуучуга, хостко же тармакка, анын ичинде чектелбестен, Сайтка вирус берүү жолу менен тоскоолдук кылуу же тоскоолдук кылуу, ашыкча жүктөө, "суу каптоо", "спам жиберүү", "почта жардыруусу" же "жагымсыз" (d) суралбаган электрондук почта билдирүүлөрүн, анын ичинде чектелбестен, жарнамаларды же өнүмдөрдү же кызматтарды жарнамалоо үчүн Сайтты колдонуу; (д) TCP / IP пакеттеринин баштарын же аталыштар жөнүндө маалыматты кандайдыр бир бөлүктү каалаган электрондук почтага же Сайтты колдонуп жарыялоого даярдоо; же (f) Сайтты камсыздоодо биз колдонгон баштапкы коддордун кайсынысын өзгөртүүгө, тескерисинче инженердик кылууга, декомпиляциялоого, бөлүп салууга, же башка жол менен кыскартууга же адам кабыл алган формага чейин кыскартууга аракет кылуу. Мындан тышкары, Сайттын ичиндеги бардык мазмунду, кол менен же автоматташтырылган каражаттар аркылуу, биздин атайын уруксатыбызсыз көчүрүүгө тыюу салынат. Тутумдун же тармактын коопсуздугунун кандайдыр бир бузулушу жарандык жана / же кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн.

8. БОШОТУУ. Сиз айрым аракеттериңиз жана кетирген ишиңиздер үчүн бизди толтурууга макулсуз. Сиз Сайтка кирүү же пайдалануудан келип чыккан, үчүнчү жактын доо арыздарынан, жоготууларынан, жоопкерчилигинен, келтирилген зыянынан жана / же чыгымдарынан (адвокаттык акыларды жана чыгымдарды кошо) толтурууга, коргоого жана зыянсыз кармап турууга макулсуз ушул Пайдалануу шарттарын, же жеке адам же юридикалык жактын кандай гана болбосун интеллектуалдык менчик же башка укуктарын сиздин каттоо эсебиңиздин башка колдонуучусу тарабынан бузгандыгыңыз же бузгандыгыңыз.

9. ТӨМӨНКҮЛҮК; Баш тартуу. Эгерде, кандайдыр бир себептер боюнча, компетенттүү юрисдикция соту ушул Пайдалануу шарттарындагы кандайдыр бир мөөнөттү же шартты аткарууга болбойт деп тапса, калган бардык шарттар толугу менен күчүндө калат. Ушул Пайдалануу шарттарынын кандайдыр бир жоболорун бузуудан баш тартуу, ушул Келишимдин ушул же башка жоболорун мурунку, бир эле учурда же андан кийинки бузуудан баш тартууну билдирбейт, жана жазуу жүзүндө түзүлүп, ыйгарым укуктуу адам кол койбосо, эч кандай баш тартуу күчүнө кирбейт. баш тартуучу тараптын өкүлү.

10. ЛИЦЕНЗИЯ ЖОК. Сайтта камтылган эч нерсе сизге бизге же үчүнчү жакка таандык болгон соода маркаларын, тейлөө белгилерин же логотиптерин пайдаланууга лицензия берүү деп түшүнүлбөшү керек.

11. ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ. Биз ушул Шарттарды өзгөртүү укугун сактайбыз жана сайтка билдирүү жарыялоо менен жасайбыз.